Hobby eller intresse?

Många människor har en hobby de ägnar sig åt, medan andra inte vill kalla det hobby utan ”bara ett intresse”. Vad är då skillnaden mellan dessa två begrepp? Det finns ingen glasklar skillnad, beskrivningarna skiljer sig en del åt, men generellt kan man säga att om en person exempelvis har modelltåg som sin ”hobby”, är det ett stående inslag i hans eller hennes liv, det är något han eller hon ofta tänker på, ägnar sig åt, lägger pengar på och så vidare. Om man däremot har modelltåg enbart som intresse handlar det mer om att man kanske läser en artikel om ämnet om man kommer över en, men man söker inte självmant upp den. Men som sagt, gränsen är hårfin.

Album med frimärken och modellflygplan

Modellbygge

En vanlig hobby är så kallat modellbygge. Det kan handla om att man bygger modeller av tåg, flygplan, båtar eller annat. Är man riktigt intresserad av modelltåg är det vanligt att man har sin egen modelljärnväg hemma, som kan vara av varierande storlek och karaktär. För att få kallas modelljärnväg måste dock tågen och vagnarna kunna röra sig längs rälsen.  När det gäller modellflygplan pratar man främst om tre huvudgrenar: friflyg, linflyg och radioflyg. Den populäraste av dessa tre är den sistnämnda, radioflyget.

Samla frimärken

En av de mest klassiska hobbyerna måste vara att samla på frimärken. Här syns väl skillnaden mellan riktigt inbitna samlare och mer ”amatörmässiga” samlare på att den inbitne vet exakt vilka frimärken han eller hon har, var de kommer ifrån, hur mycket de är värda, vilka som behövs för att samlingen ska bli komplett och så vidare, medan en amatör kanske går mer på vilka frimärken han eller hon tycker är fina eller liknande. Att samla på frimärken kan kallas filateli med ett finare ord. Filateli kommer från grekiskans ”filos” = vän och ”telos” = vän. Frimärkssamlande har funnits i princip sedan de första frimärkena började tillverkas i mitten av 1800-talet. På den tiden samlade man endast på stämplade frimärken, men allteftersom värdet på de äldsta frimärkena steg och det gavs ut allt fler frimärken blev det nödvändigt att vara mer inriktad på vissa speciella frimärken man ville samla på.