Hobby är den bästa terapin

Många människor upplever att tiderna vi lever i blir allt mer stressfyllda och ibland är det lätt att tappa fotfästet lite grann. Kraven är många och tiden tycks krympa, vilket ger en känsla av frustration och otillräcklighet. Men det finns aktiviteter som är bättre än terapi, det gäller bara att hitta den som funkar för en själv.

Allt fler unga människor har också börjat känna av denna press och det är nu viktigare än någonsin att hitta vägar ur detta. Att ha en hobby kan visa sig vara en alldeles utmärkt hjälp på vägen, och det finns till och med rön om att det kan vara bättre att syssla med sin frimärkssamling eller virkning än att gå i terapi. Det finns många olika typer av fritidssysselsättningar som både är intressanta och engagerande, och det beror helt på vilken typ av människa man är. Man bör dock inte förväxla en hobby med till exempel en skidsemester eller att gå på museum. Nej, enligt Hugo Rehnberg är det såhär:

” […] äkta hobby får aldrig leda någonstans och den skall ta oproportionerligt mycket tid i relation till sitt värde” läs mer hos Svenska Dagbladet.

Men vad menar han? Jo, att det är själva sysslandet och pysslandet i sig som är värdefullt och inte resultatet. Det handlar om att sitta och putsa på sin egenhändigt ihopsatta modell av regalskeppet Wasa och få in minsta detalj eller att omsorgsfullt placera sina miniatyrkatter i rätt hierarkisk ordning. Att hoppa studsmatta till favoritmusiken samtidigt som man lär sig alla sina favoritlåttexter. Nördigt, ja! Terapeutiskt, absolut!